×

فروشگاه ها ارتباط با ما

رینگ آلومینیومی بیشترین رشد قیمت هفتگی را ثبت کرد

 به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، همان‌طور که در نمودار 1 آمده است، ضایعات سفاله آلومینیوم نرم، بیشترین افزایش قیمت را در یک روز تجربه کرد؛ به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات پنج‌شنبه 22 مهر ماه، با رشد 2.4 درصدی نسبت به روز گذشته، از 30 هزار و 370 تومان به ازای هر کیلوگرم به 31 هزار و 100 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. ضایعات رادیات آلومینیوم در روز پنج‌شنبه 22 مهر ماه، دومین ضایعاتی است که در یک روز اخیر افزایش قیمت را تجربه کرد؛ به طوری که قیمت این نوع ضایعات، با رشد یک درصدی نسبت به روز گذشته، از 45 هزار و 460 تومان به ازای هر کیلوگرم به 45 هزار و 910 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. ضایعات آلومینیوم نرم در روز 22 مهر ماه، 0.5 درصد افزایش قیمت را نسبت به روز قبل که قیمت آن 56 هزار و 740 تومان به ازای هر کیلوگرم بود تجربه کرد و به 57 هزار و 20 تومان رسید و در رده سوم افزایش قیمت روزانه قرار گرفت. کاهش قیمت برخی ضایعات طی یک روز طبق نمودار 1، ضایعات آلومینیوم ظرفی در روز 22 مهر ماه سال جاری، بیشترین افت قیمت را نسبت به سایر ضایعات آلومینیومی طی یک روز اخیر تجربه کرد. به این ترتیب که قیمت آن نسبت به روز گذشته 0.3 درصد افت داشت و 60 هزار و 920 تومان به ازای هر کیلوگرم به 60 هزار و 720 تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یافت. ضایعات پیستون نیز در روز 22 مهر ماه، با قیمت 62 هزار 80 تومان به ازای هر کیلوگرم، افت 0.1 درصدی را نسبت به روز گذشته که قیمت آن 62 هزار و 130 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد. ضایعات زینک در روز 22 مهر ماه، 0.1 درصد افت قیمت را نسبت به روز قبل که قیمت آن 67 هزار و 940 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد و به 67 هزار و 890 تومان رسید. افزایش قیمت برخی ضایعات طی یک هفته اخیر طبق نمودار 2، در روز پنج‌شنبه 22 مهر ماه، قیمت ضایعات رینگ آلومینیومی نسبت به هفته گذشته، 6.6 درصد رشد قیمت داشته و از 57 هزار و 650 تومان به ازای هر کیلوگرم به 60 هزار و 720 تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. همچنین ضایعات زینک در روز 22 مهر ماه، رشد قیمت 6.4 درصدی را نسبت به هفته گذشته 15 مهر ماه تجربه کرد و از 63 هزار و 800 تومان به ازای هر کیلوگرم به 67 هزار و 890 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و رده دوم افزایش قیمت هفتگی را به خود اختصاص داد. رادیات آلومینیوم نیز با قیمت 45 هزار و 910 تومان به ازای هر کیلوگرم، رشد 6.4 درصدی را نسبت به هفته قبل که قیمت آن 43 هزار و 150 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد و در رده سوم افزایش قیمت هفتگی قرار گرفت. انتهای پیام//

برای مشاهده منبع کلیک کنید