×

فروشگاه ها ارتباط با ما

رشد 225 درصدی درآمد «کچاد»

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در شهریور ماه سال جاری در تولید کنسانتره و گندله توانست با ثبت رکوردهای تولیدی ماهانه، هم عملکرد مرداد ماه خود را جبران کند و هم اینکه از برنامه پیش‌بینی شده خود فراتر رود. این شرکت طی شهریور ماه، در فروش نیز عملکرد قابل توجهی از خود بر جای گذاشت و توانست چهار هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که رکورد کم‌نظیری در تاریخ فعالیت این شرکت محسوب می‌شود. رشد 11 درصدی تولید کنسانتره نمودار 1 نشان می‌دهد که شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته است در 6 ماه نخست سال 1400، پنج میلیون و 622 هزار و 627 تن کنسانتره تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 11 درصد رشد داشته است. این شرکت در سال 1399 طی همین مدت توانسته بود پنج میلیون و 27 هزار و 318 تن کنسانتره تولید کند. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه نخست سال 1400 موفق به تولید 36 هزار و 187 تن آپاتیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 38 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت طی همین مدت در سال 1399، توانسته بود 26 هزار و 171 تن آپاتیت تولید کند. در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه نخست سال 1400، یک میلیون و 713 هزار و 894 تن گندله تولید شد. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1399، یک میلیون و 874 هزار و 905 تن گندله تولید کرده بود. «کچاد» در 6 ماه اول سال 1400، 814 هزار و 607 تن آهن اسفنجی تولید کرد. این شرکت در نیمسال اول 1399، موفق شده بود حدود 832 هزار و 355 تن آهن اسفنجی تولید کند. تولید شمش فولادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه نخست سال 1400 به 456 هزار و 261 تن رسید. این شرکت طی مدت مشابه سال 1399، 479 هزار و 142 تن شمش فولادی تولید کرده بود. چادرملو در 6 ماه نخست سال جاری توانست در نیروگاه خود 800 هزار و 746 مگاوات ساعت برق تولید کند. مجموع تولید چادرملو در نیمه نخست سال 1400 به هشت میلیون و 643 هزار و 380 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 2 درصد رشد داشته است. این شرکت در 6 ماه نخست سال 1399 توانسته بود هشت میلیون و 412 هزار و 329 تن محصول تولید کند. حجم فروش چادرملو 40 درصد افزایش یافت نمودار 2 حاکی از آن است که چهار میلیون و 279 هزار و 459 کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه نخست سال 1400 به فروش رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 57 درصد رشد را نمایان می‌کند. چادرملو در مدت مشابه سال 1399، توانسته بود دو میلیون و 717 هزار و 911 تن کنسانتره به فروش برساند. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه نخست سال 1400 موفق به فروش 35 هزار و 280 تن آپاتیت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش داشته است. این شرکت طی همین مدت در سال 1399، 30 هزار و 403 تن آپاتیت فروخته بود. در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه نخست سال 1400، 582 هزار و 207 تن گندله فروخته شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش رشد 3 درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت، در نیمه نخست سال 1399، 565 هزار و 74 تن گندله فروخته بود. «کچاد» در نیمسال اول 1400، 111 هزار و 484 تن آهن اسفنجی به فروش رساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، بیانگر 11 درصد رشد است. این شرکت در 6 ماه نخست سال 1399، موفق شده بود حدود 100 هزار و 891 تن آهن اسفنجی بفروشد. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه نخست سال 1400 موفق به فروش 263 هزار و 600 تن شمش فولادی در بازار داخلی شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش از رشد 50 درصدی برخوردار بوده است. این شرکت طی 6 ماه نخست سال 1399 توانسته بود 175 هزار و 243 تن شمش فولادی را در بازار داخلی بفروشد. چادرملو در 6 ماه نخست سال جاری توانست 91 هزار 77 تن نرمه گندله را در بازار داخلی به فروش برساند. چادرملو در نیمه نخست امسال توانسته است 172 هزار و 465 تن شمش فولادی را در بازارهای صادراتی به فروش برساند. این شرکت طی همین مدت در سال گذشته موفق به صادرات 268 هزار و 573 تن شمش فولادی شده بود. مجموع فروش شمش فولادی «کچاد» در بازارهای داخلی و صادراتی طی 6 ماه نخست سال جاری به 436 هزار و 65 تن رسیده است. این شرکت در مدت مشابه سال گذشته موفق به فروش 443 هزار و 816 تن شمش فولادی در بازارهای داخلی و صادراتی شده بود. مجموع فروش داخلی و صادراتی چادرملو در 6 ماه نخست سال 1400، به پنج میلیون و 535 هزار و 57 تن رسید که در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل 40 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در نیمه نخست سال 1399 توانسته بود سه میلیون و 954 هزار و 568 تن محصول به فروش برساند. رشد 388 درصدی درآمد حاصل از فروش کنسانتره همان‌طور که در نمودار 3 مشاهده می‌شود، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته است در 6 ماه نخست سال 1400، از محل فروش کنسانتره، 124 هزار و 194 میلیارد و 101 میلیون ریال درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 388 درصد رشد داشته است. چادرملو در نیمه اول سال 1399 موفق شده بود از فروش کنسانتره 25 هزار و 429 میلیارد و 662 میلیون ریال درآمد داشته باشد. چادرملو طی 6 ماه نخست سال 1400 موفق به کسب درآمد 709 میلیارد و 59 میلیون ریالی از آپاتیت شده است که نسبت به مدت مشابه سال پیش 384 درصد رشد داشته است. این شرکت طی همین مدت در سال 1399، 146 میلیارد و 449 میلیون ریال درآمد از فروش آپاتیت به دست آورده بود. در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه نخست سال 1400، از فروش گندله، 24 هزار و 321 میلیارد و 58 میلیون ریال درآمد حاصل شد که نسبت به همین مدت در سال 1399، حدود 205 درصد رشد مشاهده می‌شود. این شرکت در نیمسال اول 1399 از فروش گندله هفت هزار و 968 میلیارد و 175 میلیون ریال درآمد کسب کرده بود. «کچاد» در 6 ماه نخست سال 1400، 9 هزار و 115 میلیارد و 916 میلیون ریال آهن اسفنجی به فروش رساند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 183 درصد افزایش را نشان می‌دهد. این شرکت در مدت مشابه سال 1399، حدود سه هزار و 217 میلیارد و 482 میلیون ریال آهن اسفنجی فروخته بود. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه نخست سال 1400 موفق به کسب درآمد 31 هزار و 651 میلیارد و 321 میلیون ریالی از محل فروش شمش فولادی در بازار داخلی شد. گفتنی است که «کچاد» در مدت یاد شده توانسته است یک هزار و 84 میلیارد و 15 میلیون ریال درآمد از فروش نرمه گندله در بازارهای داخلی داشته باشد. چادرملو در نیمه نخست امسال توانست به درآمد 21 هزار و 556 میلیارد و 250 میلیون ریالی از فروش شمش فولادی در بازارهای صادراتی دست یابد. مجموع درآمد حاصل از فروش شمش در بازارهای داخلی و صادراتی که طی این مدت توسط این شرکت کسب شده، 57 هزار و 162 میلیارد و 139 میلیون ریال بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 104 درصد رشد داشته است. این شرکت در 6 ماه نخست سال گذشته توانسته بود درآمد 27 هزار و 944 میلیارد و 684 میلیون ریالی از فروش شمش در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند. مجموع درآمد چادرملو در 6 ماه نخست سال 1400، به 214 هزار و 460 میلیارد و 289 میلیون ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 225 درصد افزایش داشته است. این شرکت در نیمه نخست سال 1399 توانسته بود 65 هزار و 911 میلیارد و 492 میلیون ریال درآمد به دست آورد. انتهای پیام//

برای مشاهده منبع کلیک کنید

02122791943