×

فروشگاه ها ارتباط با ما

رشد 3.1 درصدی قیمت ضایعات زینک

 به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، همان‌طور که در نمودار 1 آمده است، ضایعات زینک آلومینیومی، بیشترین افزایش قیمت را در یک روز تجربه کرد؛ به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات پنج‌شنبه اول مهر ماه، با رشد 3.1 درصدی نسبت به روز گذشته، از 63 هزار و 610 تومان به ازای هر کیلوگرم به 65 هزار و 600 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. کاهش قیمت برخی ضایعات طی یک روز طبق نمودار 1، ضایعات قوطی رانی در روز اول مهر ماه سال جاری، بیشترین افت قیمت را نسبت به سایر ضایعات آلومینیومی طی یک روز اخیر تجربه کرد. به این ترتیب که قیمت آن نسبت به روز گذشته 1.4 درصد افت داشت و 36 هزار و 420 تومان به ازای هر کیلوگرم به 35 هزار و 900 تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یافت. ضایعات پیستون نیز در روز اول مهر ماه، با قیمت 58 هزار 10 تومان به ازای هر کیلوگرم، افت 1.2 درصدی را نسبت به روز گذشته که قیمت آن 58 هزار و 740 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد. ضایعات آلومینیوم ظرفی در روز مهر ماه، 0.1 درصد افت قیمت را نسبت به روز قبل که قیمت آن 55 هزار و 860 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد و به 55 هزار و 430 تومان رسید. افزایش قیمت برخی ضایعات طی یک هفته اخیر طبق نمودار 2، در روز پنج‌شنبه اول مهر ماه، قیمت ضایعات زینک نسبت به هفته گذشته، 3.1 درصد رشد قیمت داشته و از 63 هزار و 650 تومان به ازای هر کیلوگرم به 65 هزار و 600 تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. همچنین ضایعات آلومینیوم نرم در روز اول مهر ماه، رشد قیمت 0.9 درصدی را نسبت به هفته گذشته 25 شهریور ماه تجربه کرد و از 52 هزار و 780 تومان به ازای هر کیلوگرم به 53 هزار و 270 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و رده دوم افزایش قیمت هفتگی را به خود اختصاص داد. رینگ آلومینیومی نیز با قیمت 62 هزار و 120 تومان به ازای هر کیلوگرم، رشد 0.7 درصدی را نسبت به هفته قبل که قیمت آن 61 هزار و 680 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد و در رده سوم افزایش قیمت هفتگی قرار گرفت. کاهش قیمت برخی ضایعات طی یک هفته اخیر طبق نمودار 2، در روز پنج‌شنبه اول مهر ماه، قیمت ضایعات سفاله آلومینیوم نرم نسبت به هفته گذشته 25 شهریور ماه، 5.7 درصد افت قیمت داشته و از 31 هزار و 380 تومان به ازای هر کیلوگرم به 29 هزار و 590 تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. همچنین سفاله آلومینیوم خشک در روز اول مهر ماه، افت قیمت 5.3 درصدی را نسبت به هفته گذشته 25 شهریور ماه تجربه کرد و از 38 هزار و 990 تومان به ازای هر کیلوگرم به 36 هزار و 930 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و رده دوم کاهش قیمت هفتگی را به خود اختصاص داد. قوطی رانی در روز مهر ماه، 2.1 درصد افت قیمت را نسبت به هفته قبل که قیمت آن 36 هزار و 670 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد و به 35 هزار و 900 تومان رسید. انتهای پیام//

برای مشاهده منبع کلیک کنید