×

فروشگاه ها ارتباط با ما

قیمت ضایعات زینک آلومینیومی 16.1 درصد افزایش یافت

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، همان‌طور که در نمودار 1 آمده است، ضایعات سفاله آلومینیوم خشک، بیشترین افزایش قیمت را در یک روز تجربه کرد؛ به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات پنج‌شنبه 25 شهریور ماه، با رشد 3.4 درصدی نسبت به روز گذشته، از 37 هزار و 690 تومان به ازای هر کیلوگرم به 38 هزار و 990 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. ضایعات سفاله آلومینیوم نرم در روز پنج‌شنبه 25 شهریور ماه، دومین ضایعاتی است که در یک روز اخیر افزایش قیمت را تجربه کرد؛ به طوری که قیمت این نوع ضایعات، با رشد 3.1 درصدی نسبت به روز گذشته، از 30 هزار و 450 تومان به ازای هر کیلوگرم به 31 هزار و 380 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. ضایعات زینک در روز 25 شهریور ماه، یک درصد افزایش قیمت را نسبت به روز قبل که قیمت آن 63 هزار و 50 تومان به ازای هر کیلوگرم بود تجربه کرد و به 63 هزار و 650 تومان رسید و در رده سوم افزایش قیمت روزانه قرار گرفت. کاهش قیمت برخی ضایعات طی یک روز طبق نمودار 1، ضایعات قوطی رانی در روز 25 شهریور ماه سال جاری، بیشترین افت قیمت را نسبت به سایر ضایعات آلومینیومی طی یک روز اخیر تجربه کرد. به این ترتیب که قیمت آن نسبت به روز گذشته 0.4 درصد افت داشت و 36 هزار و 830 تومان به ازای هر کیلوگرم به 36 هزار و670 تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یافت. ضایعات آلومینیوم ظرفی نیز در روز 25 شهریور ماه، با قیمت 55 هزار 840 تومان به ازای هر کیلوگرم، افت 0.2 درصدی را نسبت به روز گذشته که قیمت آن 55 هزار و 960 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد. ضایعات آلومینیوم خشک در روز 25 شهریور ماه، 0.1 درصد افت قیمت را نسبت به روز قبل که قیمت آن 43 هزار و 930 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد و به 43 هزار و 900 تومان رسید. افزایش قیمت برخی ضایعات طی یک هفته اخیر طبق نمودار 2، در روز پنج‌شنبه 25 مرداد ماه، قیمت ضایعات زینک نسبت به هفته گذشته 18 مرداد ماه، 16.1 درصد رشد قیمت داشته و از 54 هزار و 830 تومان به ازای هر کیلوگرم به 63 هزار و 650 تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. همچنین ضایعات سفاله آلومینیوم خشک در روز 25 شهریور ماه، رشد قیمت 7.8 درصدی را نسبت به هفته گذشته 18 شهریور ماه تجربه کرد و از 36 هزار و 180 تومان به ازای هر کیلوگرم به 38 هزار و 990 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و رده دوم افزایش قیمت هفتگی را به خود اختصاص داد. آلومینیوم ظرفی نیز با قیمت 55 هزار و 840 تومان به ازای هر کیلوگرم، رشد 6.5 درصدی را نسبت به هفته قبل که قیمت آن 52 هزار و 430 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد و در رده سوم افزایش قیمت هفتگی قرار گرفت. انتهای پیام//

برای مشاهده منبع کلیک کنید