×

فروشگاه ها ارتباط با ما

رشد 232 درصد درآمد «کچاد»

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، با اینکه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو یک نیروگاه اختصاصی در اختیار دارد اما با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده برای مصرف برق، نتوانست از برق تولیدی خود به طور مطلوب استفاده کند و بنابراین در مرداد ماه سال جاری مطابق با ظرفیت خود محصول تولید نکرد. به گفته مدیران این شرکت، طی دو ماه ابتدایی تابستان امسال، بیش از 100 هزار تن از فولاد تولید شده در چادرملو به دلیل قطعی برق از دست رفته است. البته با توجه به اینکه دیگر واحدهای تولیدی کم و بیش فعال بودند، به نوعی کاهش تولید فولاد جبران شد و همچنان چادرملو بیشترین میزان درآمد را نسبت به دیگر تولیدکنندگان زنجیره فولاد کسب کرده است. با کاهش محدودیت‌های تامین برق، احتمالا تولید فولاد چادرملو بیش از ماه‌های قبل از آن خواهد بود. رشد 10 درصدی تولید کنسانتره «کچاد» نمودار 1 نشان می‌دهد که شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته در پنج ماه نخست سال 1400، چهار میلیون و 682 هزار و 533 تن کنسانتره تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 10 درصد رشد داشته است. این شرکت در سال 1399 طی همین مدت توانسته بود چهار میلیون و 231 هزار و 575 تن کنسانتره تولید کند. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی پنج ماه نخست سال 1400 موفق به تولید 36 هزار و 187 تن آپاتیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 77 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت طی همین مدت در سال 1399، توانسته بود 20 هزار و 441 تن آپاتیت تولید کند. در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی پنج ماه نخست سال 1400، یک میلیون و 345 هزار و 372 تن گندله تولید شد. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال 1399، یک میلیون و 533 هزار و 440 تن گندله تولید کرده بود. «کچاد» در پنج ماه اول سال 1400، 695 هزار و 452 تن آهن اسفنجی تولید کرد. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399، موفق شده بود حدود 707 هزار و 95 تن آهن اسفنجی تولید کند. تولید شمش فولادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی پنج ماه نخست سال 1400 به 392 هزار و 458 تن رسید چادرملو طی پنج ماه نخست سال 1399، 393 هزار و 514 تن شمش فولادی تولید کرده بود. چادرملو در پنج ماه نخست سال جاری توانست در نیروگاه خود 800 هزار و 746 مگاوات ساعت برق تولید کند. مجموع تولید چادرملو در پنج ماه نخست سال 1400 به حدود هفت میلیون و 152 هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد رشد داشته است. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1400 توانسته بود هفت میلیون و 26 هزار و 165 تن محصول تولید کند. حجم فروش چادرملو 40 درصد افزایش یافت نمودار 2 حاکی از آن است که سه میلیون و 556 هزار و 937 کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در پنج ماه نخست سال 1400 به فروش رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 62 درصد رشد داشته است. چادرملو در مدت مشابه سال 1399، توانسته بود دو میلیون و 188 هزار و 384 تن کنسانتره به فروش برساند. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی پنج ماه نخست سال 1400 موفق به فروش 33 هزار و هفت تن آپاتیت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد افزایش یافت. این شرکت طی همین مدت در سال 1399، 28 هزار و 54 تن آپاتیت فروخته بود. در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی پنج ماه نخست سال 1400، 415 هزار و 858 تن گندله فروخته شد. این شرکت، در پنج ماه نخست سال 1399، 442 هزار و 496 تن گندله فروخته بود. «کچاد» در پنج ماه نخست سال 1400، 86 هزار و 893 تن آهن اسفنجی به فروش رساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 29 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399، موفق شده بود حدود 66 هزار و 985 تن آهن اسفنجی بفروشد. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی پنج ماه نخست سال 1400 موفق به فروش 204 هزار و 577 تن شمش فولادی در بازار داخلی شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش از رشد 72 درصدی برخوردار بوده است. این شرکت طی پنج ماه نخست سال 1399 توانسته بود 118 هزار و 459 تن شمش فولادی را در بازار داخلی بفروشد. چادرملو در پنج ماه نخست سال جاری توانست 91 هزار 77 تن نرمه گندله را در بازار داخلی به فروش برساند. چادرملو در پنج ماه نخست امسال توانسته است 169 هزار و 464 تن شمش فولادی را در بازارهای صادراتی به فروش برساند. این شرکت در سال گذشته موفق به صادرات 268 هزار و 573 تن شمش فولادی شده بود. مجموع فروش شمش فولادی «کچاد» در پنج ماه نخست سال جاری به 374 هزار و 41 تن در بازارهای داخلی و صادراتی رسید. این شرکت در سال گذشته 387 هزار و 32 تن شمش فولادی در بازارهای داخلی و صادراتی شده بود. مجموع فروش داخلی و صادراتی چادرملو در پنج ماه نخست سال 1400 به چهار میلیون و 466 هزار و 736 تن رسید که در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل 40 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399 توانسته بود سه میلیون و 171 هزار و 895 تن محصول بفروشد. رشد 410 درصدی درآمد حاصل از فروش کنسانتره همان‌طور که در نمودار 3 مشاهده می‌شود، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته است در پنج ماه نخست سال 1400، از محل فروش کنسانتره 98 هزار و 927 میلیارد و 336 میلیون ریال درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 410 درصد رشد داشته است. چادرملو در پنج ماه نخست سال 1399 موفق شده بود با فروش کنسانتره 19 هزار و 385 میلیارد و 211 میلیون ریال درآمد داشته باشد. چادرملو طی پنج ماه نخست سال 1400 موفق به کسب درآمد 699 میلیارد و 750 میلیون ریالی از آپاتیت شده است که نسبت به مدت مشابه سال پیش 407 درصد رشد داشته است. این شرکت طی همین مدت در سال 1399، 137 میلیارد و 993 میلیون ریال درآمد از آپاتیت به دست آورده بود. در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی پنج ماه نخست سال 1400، از فروش گندله 16 هزار و 644 میلیارد و 410 میلیون ریال درآمد حاصل شد که نسبت به همین مدت در سال 1399، حدود 180 درصد رشد مشاهده می‌شود. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399 از فروش گندله پنج هزار و 931 میلیارد و 656 میلیون ریال درآمد کسب کرده بود. «کچاد» در پنج ماه نخست سال 1400، 6 هزار و 664 میلیارد و 887 میلیون ریال آهن اسفنجی به فروش رساند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 240 درصد افزایش را نشان می‌دهد. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399، حدود یک هزار و 958 میلیارد و 342 میلیون ریال آهن اسفنجی فروخته بود. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی پنج ماه نخست سال 1400 موفق به کسب درآمد 23 هزار و 835 میلیارد و 216 میلیون ریال از محل فروش شمش فولادی در بازار داخلی شد. گفتنی است که «کچاد» در پنج ماه نخست سال 1400 توانسته است یک هزار و 84 میلیارد و 15 میلیون ریال درآمد از فروش نرمه گندله در بازارهای داخلی داشت. چادرملو در پنج ماه نخست امسال توانست به درآمد 21 هزار و 556 میلیارد و 250 میلیون ریالی به دلیل فروش شمش فولادی در بازارهای صادراتی دست یابد. مجموع درآمد «کچاد» در پنج ماه نخست سال جاری از فروش شمش در بازارهای داخلی و صادراتی به 48 هزار و 563 میلیارد و 358 میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 109 درصد رشد یافته است. این شرکت در پنج ماه نخست سال گذشته توانسته بود درآمد 23 هزار و 180 میلیارد و 772 میلیون ریالی از فروش شمش در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند. مجموع درآمد چادرملو در پنج ماه نخست سال 1400 به 170 هزار و 123 میلیارد و 452 میلیون ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 232 درصد رشد داشته است. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399 توانسته بود 51 هزار و 158 میلیارد و 788 میلیون ریال درآمد به دست آورد. انتهای پیام//

برای مشاهده منبع کلیک کنید