×

فروشگاه ها ارتباط با ما
ارز در بودجه سال آینده فقط با نرخ ETS است

حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در گفت‌وگوی ویژه خبری:

یکی از اشکالات همه دولت‌ها این است؛ آن‌ها منابعی را که اختیارش را ندارند، در لایحه بودجه قرار می‌دهند.

کمیسیون تلفیق به دولت برای کنترل قیمت‌ها ۸۰ هزار میلیارد تومان کمک کرد.

ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ برای مردم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و برای دولت ۲۳ هزار تومان است. اما مردم همچنان یارانه را دریافت می‌کنند. ارز در بودجه سال آینده فقط با نرخ ETS است.

کمیسیون تلفیق دریافتی شاغلان دولت را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و بازنشستگان را به ۵ میلیون تومان رساند.

مصوب کردیم دولت فرصت تهاتر به میزان ۱۰ میلیارد دلار برای اجرای پروژه‌های پیشران مانند تنش آبی، خطوط ریلی و... را داشته باشد.