×

فروشگاه ها ارتباط با ما
 بررسی گزارش مالی شهریور ۳ عرضه اولیه جدید بورس

به گزارش تجارت‌نیوز، گزارش شهریور ماه شرکت‌های بورسی یکی از عوامل مهمی به حساب می‌آیند که در تحرکات روزهای آینده بازار سرمایه تاثیر بسیار مهمی دارند. در گزارش زیر به بررسی صورت مالی سه شرکت تازه عرضه شده در بازار پرداخته شده است.شرکت سپید ماکیان در عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور امسال معادل ۲۳۹ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۷۲ درصد افزایش داشته است.«سپید» با سرمایه ثبت شده ۱۰۰ میلیارد تومان در عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال جاری مبلغ ۱۴۰۸ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۹ درصد رشد داشته است.شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ اسفند امسال معادل ۷۲ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه ماه قبل ۸۶ درصد افزایش داشته است.«فگستر» با سرمایه ثبت شده ۵۰ میلیارد تومان طی عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ مبلغ ۲۶۳ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۳۸ درصد رشد داشته است.شرکت محصولات کاغذی لطیف طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور سال جاری معادل ۵۳ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه ماه قبل ۷۰ درصد افزایش داشته است.«لطیف» با سرمایه ثبت شده ۲۰ میلیارد تومان طی عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به۲۹ اسفند امسال مبلغ ۲۱۸ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۳۲ درصد  رشد داشته است.آخرین اخبار بازار سهام را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.

برای مشاهده منبع کلیک کنید

02122791943