×

فروشگاه ها ارتباط با ما
رشد 23 درصدی تولید شمش آلومینیوم

بررسی عملکرد شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی حاکی از تولید 260 هزار و 679 تن شمش آلومینیوم و رشد 23 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است. به گزارش روز یکشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن24، در این مدت 18 هزار و 741 تن شمش (رشد 67 درصدی) در شرکت آلومینای ایران، 73 هزار و 493 تن شمش در المهدی (افت 7 درصدی)، 90 هزار و 644 تن شمش در ایرالکو (افت 5 درصدی)‌و 77 هزار و 801 تن شمش در سالکو (رشد 206 درصدی) تولید شد. 43 هزار و 25 تن از تولیدات یاد شده مربوط به آمار شهریورماه شرکت هاست که در مقایسه با شهریورماه 99 رشد 17 درصدی نشان می دهد. ** افت 5 درصدی تولید آلومینا در نیمه نخست امسال همچنین 116 هزار و 193 تن پودر آلومینا در شرکت آلومینای ایران تولید شد که حاکی از افت 5 درصدی در مقایسه با 6 ماهه ابتدایی سال 99 است. پایان خبر////

برای مشاهده منبع کلیک کنید

ثبت درخواست