×

فروشگاه ها ارتباط با ما
بحران زغالسنگ به هند هم رسید

معدن24: چین تنها غول آسیایی نیست که با مشکل انرژی دست و پنجه نرم می کند. هند نیز در آستانه بحران برق قرار دارد. بسیاری از نیروگاه های زغالسنگ هند در شرایطی که اقتصاد رو به بهبود است و تقاضای برق را افزایش می دهد، دارای سطح بسیار پایینی از ذخایر زغالسنگ هستند. زغالسنگ حدود 70 درصد از تولید برق هند را تشکیل می دهد. بحران احتمالی برق به احتمال زیاد تأثیر سریع بر بهبود اقتصادی نوپای هند خواهد داشت. داده های دولتی نشان می دهد که از 6 اکتبر، 80 درصد از 135 کارخانه زغالسنگ هند کمتر از 8 روز ذخیره زغالسنگ دارند. ترکیبی از عوامل عرضه و کاهش واردات زغالسنگ منجر به بحران کنونی هند شد. هند بین آوریل و آگوست شاهد افزایش تقاضای برق بود. این اتفاق در حالی رخ داد که اقتصاد پس از موج دوم ویرانگر کرونا دوباره رو به بهبود افتاد. این بهبود اقتصادی شدیدتر از آن چیزی بود که بسیاری پیش بینی می کردند. از طرفی، تولید در سایر منابع تولید برق، مانند برق آبی، گاز و هسته ای نیز کاهش داشت. بارندگی کمتر در برخی مناطق بر تولید انرژی آبی تأثیر منفی گذاشت. برخی عوامل دیگر شامل افزایش شدید قیمت گاز و همچنین تعطیلی تعمیر و نگهداری در نیروگاه های هسته ای نیز از دلایل تشدید این مشکلات بود. همه اینها منجر به افزایش تولید برق با زغالسنگ شد و برای عرضه زغالسنگ محدودیت ایجاد کرد. این در حالی است که افزایش قیمت جهانی زغالسنگ نیز باعث کاهش شدید واردات در ماه های اخیر شد.

برای مشاهده منبع کلیک کنید

ثبت درخواست