×

فروشگاه ها ارتباط با ما
انتخابات کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران باطل شد

انتخابات میان‌دوره‌ای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ابطال شد. هیات رئیسه اتاق ایران پس از بررسی اعتراضات صورت‌گرفته اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی به روند برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای این کمیسیون، تصمیم به ابطال آن گرفت. این انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شده و سبب تغییر تیم ریاست کمیسیون شده بود. اما به گفته یکی از اعضای کمیسیون معادن، عدم شفافیت در احراز هویت افراد حاضر در انتخابات، ایجاد مشکل در دسترسی برخی از رای‌دهندگان به سامانه انتخابات و انتصاب مالکیت سامانه برگزاری انتخابات به یکی از کاندیداها از جمله دلایل تصمیم هیات رئیسه اتاق ایران برای ابطال انتخابات بوده است. همچنین شنیده‌ها حاکی از آن است که یکی دیگر از دلایل ابطال انتخابات حضور افراد حذف شده از کمیسیون به دلیل غیبت‌های فراوان (14 جلسه) در این انتخابات بوده است. این در حالی است که براساس شیوه‌نامه اتاق بازرگانی ایران، اعضای کمیسیون‌ها پس از 5 جلسه غیبت، از عضویت در کمیسیون حذف شده و امکان حضور در جلسات و شرکت در انتخابات را ندارند. براساس این گزارش ابطال انتخابات میان‌دوره‌ای کمیسیون‌ها صرفا مختص به کمیسیون معادن نبوده و انتخابات میان‌دوره‌ای کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته و کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی باطل شده و ابراهیم جمیلی در کمیسیون معادن و امینی در کمیسیون کشاورزی که پیشتر در انتخابات میان‌دوره‌ای به عنوان رییس کمیسیون معرفی شده بودند، به دلیل غیبت‌های مکرر مستعفی تلقی شده و امکان کاندیداتوری در انتخابات نخواهند داشت.

برای مشاهده منبع کلیک کنید

ثبت درخواست