×

فروشگاه ها ارتباط با ما
افزایش حجم کوره سه کارخانه فولاد سازی شرکت فولاد آلیاژی ایران

با افزایش حجم کوره ذوب، میزان هات هیل کوره سه کارخانه فولاد سازی شرکت فولاد آلیاژی ایران از 8 تن به 20 الی 25 تن مذاب ارتقاء یافت. این پروژه توسط متخصصان داخلی و با افزایش حجم کوره قوس الکتریکی سه از طریق تغییرات روی بدنه کوره صورت گرفت. اجرای این طرح مزایایی از جمله کاهش زمان ذوب، کاهش مصرف نسوز و کاهش تخلیه سرباره را به دنبال دارد. قابل ذکر است در کوره های قوس الکتریکی، مقدار هات هیل ذوب (پاشنه ذوب باقی مانده در کوره برای شروع یک ذوب جدید) نقش اساسی در فرآیند تولید مذاب دارد.

برای مشاهده منبع کلیک کنید