×

فروشگاه ها ارتباط با ما
انتصاب رئیس کمیسیون اصلی نظارت بر تأسیس و فعالیت تشکل‌های تخصصی صنعتی و معدنی

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی حکمی سید مهدی نیازی، معاون طرح و برنامه این وزارتخانه را به عنوان رئیس کمیسیون اصلی نظارت بر تأسیس و فعالیت تشکل‌های تخصصی صنعتی و معدنی منصوب کرد. این حکم بر اساس دستورالعمل صدور پروانه تأسیس و فعالیت تشکل‌های تخصصی صنعتی و معدنی به شماره 60.261737 مورخ 1391.10.13صادر شده است. در این حکم آمده است: امید است با استفاده از تجارب مفید جنابعالی، کمیسیون مذکور در ارتقاء رسیدگی به امور تشکل‌های صنعتی و معدنی و ارتباط هرچه مؤثرتر آن‌ها با این وزارتخانه، توفیق بیشتری حاصل نماید. بنا بر این گزارش، از مهمترین وظایف کمیسیون اصلی نظارت بر تأسیس و فعالیت تشکل‌های تخصصی صنعتی و معدنی، رسیدگی به درخواست تأسیس و بررسی صلاحیت هیأت مدیره، تصویب، نظارت بر حسن انجام کار و تجدید پروانه انجمن‌های تخصصی صنایع و معادن همگن و خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استانی می‌باشد. تلاش در جهت ترویج و حمایت از تشکل‌های تخصصی صنعتی و معدنی، مشارکت عامه در تصدی امور قابل واگذاری و ایجاد رقابت سالم به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی، توسعه و تسهیل ارتباطات بین تشکل‌ها و ساختارهای صنعتی و معدنی از اهداف این کمیسیون می باشد. کمیسیون فرعی استان‌ها نیز با ریاست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به فعالیت می‌پردازند. متقاضیان تشکیل انجمن تخصصی صنایع همگن، درخواست خود را به سازمان های استانی جهت طرح در کمیسیون فرعی ارسال کرده و بعد از تایید نهایی در کمیسیون اصلی اجازه فعالیت خواهند داشت.      

برای مشاهده منبع کلیک کنید

02122791943