×

فروشگاه ها ارتباط با ما
رشد نرخ فروش و کاهش حاشیه سود «فسبزوار» در تابستان امسال

در تابستان امسال رشد نرخ فروش و کاهش حاشیه سود در شرکت فولاد سبزوار (با نماد بورسی «فسبزوار») به وقوع پیوسته است، به طوری که سود تابستان تفاوت محسوسی نسبت به میانگین سود خالص نیمه نخست سال مالی (زمستان و بهار) نخواهد داشت. به گزارش روز یکشنبه سایت خبری- تحلیل معدن24، شرکت فولاد سبزوار که سال مالی منتهی به آذر دارد، خریدار گندله و فروشنده آهن اسفنجی است. این شرکت ظرفیت اسمی 800هزار تنی داشته و در حال حاضر 750 هزار تن تولید عملی دارد. این شرکت در 6 ماهه منتهی به خرداد ماه امسال 3433ریال EPS ساخته که متوسط قیمت آهن اسفنجی 77میلیون ریال بوده و متوسط محصول خوزستان 123.5میلیون ریال بوده است. به عبارت دیگر، آهن اسفنجی را 62 درصد محصول فولاد خوزستان فروخته است. ضمنا گندله را 26.5 میلیون ریال مصرف کرده که 34.4 درصد آهن اسفنجی و 21.4 درصد فولاد خوزستان بوده است. این شرکت در تابستان امسال آهن اسفنجی را 87 میلیون ریال فروخته و متوسط محصول فولاد خوزستان 149 میلیون ریال بوده است. بر این اساس 58.3 درصد فخوز فروخته و گندله به اندازه 50 درصد مصرف تابستان را داشته و نیم دیگر را 36.25 میلیون ریال خریده و نرخ مصرف 32.34 میلیون ریال بوده است که 37.1 درصد آهن اسفنجی است. بر این اساس به نظر می رسد که در تابستان رشد نرخ فروش و کاهش حاشیه سود در این شرکت به وقوع پیوسته است، به طوری که سود تابستان تفاوت محسوسی نسبت به میانگین سود خالص نیمه نخست سال مالی (زمستان و بهار) نخواهد داشت. فسبزوار در 6 ماهه منتهی به خرداد 3433ریال سود ساخته است و قیمت آن 34.500 ریال است. پایان خبر////

برای مشاهده منبع کلیک کنید