×

فروشگاه ها ارتباط با ما
افزایش 13 درصدی استخراج سرب و روی انگوران

میزان استخراج معادن سرب و روی انگوران طی پنج ماهه نخست 1400 حدود 13 درصد افزایش یافت و به بیش از 488هزار تن رسید. مجتمع سرب و روی انگوران از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال، حدود 488 و هزار و 817 تن کانسنگ سرب روی استخراج کرد. از این میزان، 435 و هزار و 427 تن مربوط به بخش روباز، 53 هزار و 390 تن، در بخش زیرزمینی بوده است. میزان استخراج ماده معدنی سرب روی در این مجتمع طی مدت مشابه سال گذشته، 432 هزار و 468 تن بود. میزان فروش ماده معدنی سرب و روی در مجتمع انگوران از ابتدای فروردین تا پایان مرداد، 365 هزار و 272 تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (480 هزار و 391 تن)، حدود 24 درصد کاهش نشان می دهد. میزان تولید سنگ آهن و تراورتن همچنین از معادن زیرمجموعه مجتمع مذکور طی 5 ماهه اخیر، 11 هزار و 236 تن سنگ آهن از معدن صاحب سقز و 7 هزار و 4 تن تراورتن تولید شد. میزان فروش این محصولات نیز به ترتیب 78 هزار و 473 تن و 2 هزار و 882 تن بود. قرارداد تولید سنگ آهن صاحب سقز تا پایان تیر به اتمام رسید و اکنون در مرحله فرآیند مزایده است.  

برای مشاهده منبع کلیک کنید

02122791943