×

فروشگاه ها ارتباط با ما
رفع اشکال هیدریس و ورود به مدار تولید

یکی از دستگاه های بسیار مهم و حیاتی در تهیه ذوب های آلیاژی دستگاه هیدریس است که در بخش VD / VOD و ریخته گری شماره 1 جهت اندازه گیری میزان هیدروژن ذوب استفاده می شود. در سال گذشته دستگاه هیدریس مستقر در قسمت VD / VOD دچار مشکل شد تا اینکه با تلاش پیگیر و ارزشمند تیم تخصصی برق و ابزار دقیق فولادسازی مجددا در مدار تولید قرار گرفت. عمده کارهای صورت گرفته در این راستا به قرار زیر است: بررسی منوال دستگاه (حدود 200 صفحه) مطالعه و بررسی کاتالوگ تمامی سنسورها و ادوات به کار گرفته شده در دستگاه بررسی صحت عملکرد پمپ خلا دستگاه و جایگزینی آن با یک نمونه یدک موجود در کارگاه جهت یافتن علت نشت گاز ارسال Pressure Transmitter های دستگاه به تعمیرگاه مرکزی جهت تست و کالیبراسیون بررسی عملکرد برد الکترونیکی دستگاه در هر سیکل کاری و همچنین تست قطعات موجود بر روی برد بررسی شلنگهای انتقال گاز موجود در باکس بررسی نرم افزار و دستگاه کنترل مرکزی جهت استخراج پارامترها مقایسه پارامترهای سیتم هیدریس موجود در ایستگاه ریخته گری با سیستم موجود در VD / VOD تهیه راهنمای عملکرد کالیبراسیون باکس هیدریس با اقدامات تخصصی انجام شده و همچنین کالیبراسیون مجدد، تجهیز مربوطه مجدداً در فرآیند تولید مورد استفاده قرار گرفت.  

برای مشاهده منبع کلیک کنید