×

فروشگاه ها ارتباط با ما
صدور ۵ پروانه اکتشافی در محدوده های سنگان/ مجموع پروانه های اکتشافی سنگان طی امسال به 9 فقره رسید

مجموع پروانه های اکتشافی صادر شده مجتمع فوق از ابتدای سال‌جاری تاکنون به ۹ فقره رسیده است و عملیات اکتشاف مرحله شناسایی و پی جویی در دو محدوده آغاز و برای سایر محدوده ها نیز به زودی آغاز خواهد شد. اکتشاف در 4 محدوده سنگان این محدوده ها در شهرستان‌های تربت جام، تایباد، باخرز و زاوه قراردارد. این گزارش می افزاید، همچنین مراحل اخذ ۱۰ فقره پروانه اکتشاف دیگر از محدوده های پهنه سنگان نیز در دستور کار واحد اکتشاف مجتمع سنگان قرار دارد. امید می رود، انجام عملیات اکتشافی در محدوده های مورد نظر، منجر به کشف ذخایر جدید شود.

برای مشاهده منبع کلیک کنید

02122791943