×

فروشگاه ها ارتباط با ما
اتمام مهلت مصوبه شمول و اخذ عوارض صادراتی  محصولات معدنی و فلزی

ابلاغ نامه دفتر صنایع معدنی وزارت صمت مبنی بر اتمام مهلت مصوبه شمول و اخذ عوارض صادراتی  محصولات معدنی و فلزی

اخذ عوارض از ابتدای خرداد به بعد، خلاف مصوبه ستاد تنظیم بازار است.

 

https://www.tejarat-gram.com/assets/uploads/uploader/aa80d13ac3751f35c25c2878bf656496.pdf

02122791943