× Fa فارسی En English

استعلام حمل و نقل درباره ما
واردات کفش‌هایی با قیمت ۳ دلار به دست مافیای کفش

واردات کفش‌هایی با قیمت ۳ دلار به دست مافیای کفش

لشکری، عضو هیئت رئیسه صنعت کفش ایران:

۲۴ برابر آمار گفته شده در گمرک کفش به صورت قاچاق وارد کشور می شود.

قیمت عمده کفشی که به داخل کشور وارد می‌شود زیر ۳ دلار است.

در ترکیه متوسط قیمت صادرات کفش  به دنیا ۳.۵ دلار است، اما کفش‌هایی که وارد می‌کنند حدود ۱۴ دلار قیمت دارد. در چین نیز صادرات کفش با قیمت ۴ دلار است، اما واردات کفش با قیمت ۲۰ دلار صورت می‌گیرد.

وارد کننده‌ها به جای وارد کردن کفش‌های فاخر ۱۰۰ دلاری، با جریان مافیای واردات کفش عموما کفش‌هایی را وارد می‌کنند که، زیر ۳ دلار قیمت دارند.

02122791943