×

فروشگاه ها ارتباط با ما
چه کسی بخشِ معدن را رها کرد؟

براساس مطالعات جهانی ایران امروز در ردیف کشورهای معدن خیز در دنیا و در منطقه قرار دارد، اما متاسفانه به دلیل نداشتن سازوکارهای مناسب جهت شناسایی کامل و استفاده از این ظرفیت همچنان بخش معدن مغفول مانده  است.

این در حالی است که معادن و صنایع معدنی به دلیل برخورداری از قابلیت تولید محصولات صادراتی در ارزش افزوده صادراتی کشور سهیم بوده و به دلیل تنوع و پراکندگی ذخایرمعدنی می تواند اثر قابل توجهی در  رشد اغلب مناطق غیربرخوردار و دور افتاده کشور کمک کند. با این وجود سالانه به صورت میانگین 480 میلیون تن مواد معدنی از کشور استخراج می شود که این میزان معادل 0.8 درصد از کل ذخایر کشور است.

محاسبات نشان می دهد مواد معدنی ارزشمند با ذخیره قطعی حدود 60 میلیارد تنی در کشور وجود دارد اما عدم توجه به این حوزه عاملی شده تا هنوز نتوانیم به توسعه بخش معدن کشور توجه ویژه ای داشته باشیم.

البته مجموع سرمایه گذاری پیش بینی شده در طول برنامه ششم توسعه در زنجیره بخش معدن  و صنایع معدنی 18 میلیارد دلار سرمایه گذاری است درحالی که پیش بینی نیاز در برنامه چشم انداز مواد معنی نیز بالغ بر 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری است تا بتوانیم چشم اندازهای تعریف شده در این حوزه که شامل 55 میلیون تن فولاد که نیازمند 30 میلیارد دلار، تولید 201 میلیون تن الومینیوم که نیازمند 11 میلیارد دلار و 440 هزار تن مس و سایر صنایع که نیازمند 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری است را دست پیدا کنیم.

 در ادامه مهم ترین مشکلات بخش معدن را در ابعاد مختلف گزارش شده است تا همزمان با فعالیت دولت سیزدهم سیاست گذاری لازم برای رفع مشکلات این حوزه فراهم شود و در نهایت ضمن توسعه این بخش و استفاده از ظرفیت ها از خام فروشی ذخایر معدنی جلوگیری و این حوزه بنا بر تأکیدات رهبری جایگزینی برای درآمدهای نفتی کشور شود.