×

فروشگاه ها ارتباط با ما
فرآیندِ تجارتِ خارجی ملزم به بازنگری است

مهرداد جمال ارونقی: سازمان‌های ذی مدخل در تجارت از فرایند دستگاه‌های دیگر و کم و کیف کالا‌های رسیده به بنادر و گمرکات و جزئیات آن خبر ندارند.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: تا یک مدیریت واحد نباشد مشکلات تجارت خارجی حل نمی‌شود و فرایند تجارت خارجی باید یکپارچه باشد.

حمید خداداد حسینی، کارشناس مسایل اقتصادی نیز گفت: از ریشه‌های اصلی مافیای واردات نبود دیدگاه سیستمی است، دستگاه‌های مرتبط اگر به صورت هماهنگ عمل کنند می‌توانند جلوی این معضل را بگیرند.
او با اشاره به مشکلات حوزه برنامه ریزی اجرا و قانون گذاری افزود: یکی از مشکلات اساسی این است که بسیاری از گزارش‌هایی که احصاء می‌شود اقدام عملی برای برطرف کردن آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
این کارشناس عدم شفافیت را معضل دیگری دانست و گفت: مافیا همیشه دنبال خلاء‌های قانونی و عدم شفافیت است و از رانت‌های اطلاعات هم استفاده می‌برد.
پوریا پرتو دیگر کارشناس مسایل اقتصادی گفت: برای حل معضلات واردات باید حوزه نظارت، اجرا و قانون گذاری را در این حوزه از هم جدا کنیم.