×

فروشگاه ها ارتباط با ما

228# | کک نفتی

جهت صادرات به چین

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

227# | ورق مسی

جهت صادرات به دانمارک

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

226# | شمش مس ایزوتوپ

جهت صاددرات به ترکیه

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

225# | میلگرد آجدار

جهت صادرات به عراق

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

224# | کک نفتی

جهت صادرات به آذربایجان

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

223# | پودر هماتیت

جهت صادرات به عراق

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

222# | فروسیلیکو منیزیم

جهت صادرات به ترکیه

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

221# | فرو مولیبدن

جهت صادرات به ترکیه

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

220# | فروکروم

جهت صادرات به ترکیه

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

219# | فروسیلیس

جهت صادرات به ترکیه

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

218# | زغال سنگ کک شو

جهت صادرات به ترکیه

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

217# | میلگرد آجدار

جهت صادرات به عراق

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

216# | کک نفتی

جهت صادرات به چین

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

215# | زغال سنگ کک شو

جهت صادرات به ترکیه "صادرات به ترکیه

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

214# | شمش نیکل

جهت صادرات به ترکیه

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

213# | شمش آلومینیوم

جهت صادرات به هند

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

212# | اوره

جهت صادرات به دبی

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

211# | زغال سنگ حرارتی

جهت صادرات به ترکیه

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

210# | زغال سنگ کک شو

جهت صادرات به پاکستان

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

209# | سنگ آهن مگنتیت

جهت صادرات به پاکستان

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

208# | میلگرد آجدار

جهت صادرات به عراق

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

207# | فروسیلیس خلوص بالا

جهت صادرات به ترکیه

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

206# | کک متالورژی

جهت صادرات

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

205# | کاتد مس

جهت صادرات به ترکیه

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

204# | زغال سنگ حرارتی

جهت صادرات به پاکستان

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

203# | شمش مس

جهت صادرات به عراق

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

202# | زغال سنگ حرارتی

جهت صادرات به ترکیه

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

201# | شمش سرب

جهت صادرات به چین

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

200# | کک نفتی

جهت صادرات به چین

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

199# | شمش مس ایزوتوپ

جهت صادرات به ترکیه

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

198# | زغال سنگ کک شو

جهت صادرات به عراق

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

197# | میلگرد آجدار

جهت صادرات به چین

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

196# | زغال سنگ حرارتی

جهت صادرات

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

195# | فروسیلیس

جهت صادرات به ترکیه

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

194# | سنگ همات

جهت صادرات به عراق

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

191# | فروسیلیس

جهت صادرات به ترکیه

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

190# | پروفیل صنعتی

جهت صادرات به ارمنستان

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

189# | باریت حفاری

جهت صادرات به چین

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

188# | میلگرد آجدار

جهت صادرات به عمان

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

187# | کاتد مس

جهت صادرات به چین

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۵

186# | فرو مولیبدن

جهت صادرات به گرجستان

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۲

185# | مفتول مسی

جهت صادرات به روسیه

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۲

184# | فرومنگنز پر کربن

جهت صادرات به ترکیه

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۲

183# | اکسید آلومینیوم

جهت صادرات به روسیه

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۱