× Fa فارسی En English

استعلام حمل و نقل درباره ما

آرمان آذر یاران

موضوع فعالیت شرکت آرمان آذر یاران مدیریت، فرآوری، بازیافت، بازیابی و تبدیل انواع پسماندهای صنعتی و معدنی اعم از فلزی و غیرفلزی خشک و تر، و همچنین شرکت آرمان آذر یاران انجام فعالیت های مربوط مانند احیاء، ذوب، ریخته گری وشکل دهی- انجام کلیه فعالیت های مرتبط با مواد ومتالورژی را نیز در برنامه خود دارد.

محصولات این فروشگاه