×

فروشگاه ها ارتباط با ما

خرید گرافیت پر سولفور وارداتی

گرافیت پر سولفور وارداتی

شرح محصول قیمت فروشنده
پترولیوم کک 28,500 تومان ​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان سفارش محصول
گرافیت پر سولفور کربن 99.36 و سولفور 0.5 49,000 تومان تونکا سفارش محصول
گرافیت پر سولفور کربن 99.36 و سولفور 0.5 49,000 تومان تونکا سفارش محصول
گرافیت پرسولفور 50,000 تومان اردلان آلیاژ سفارش محصول

فروشگاه ها