×

فروشگاه ها ارتباط با ما

خرید تیرآهن معمولی مجتمع فولاد ظفر بناب

تیرآهن معمولی مجتمع فولاد ظفر بناب

شرح محصول قیمت فروشنده
تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب سایز14 2,150,000 تومان فولاد رهنمون صنعت سفارش محصول
تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب سایز 14 2,070,000 تومان آهن آلات برمکی سفارش محصول
سایز ۱۴ 16,800 تومان توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان سفارش محصول
سایز ۱۸ 16,800 تومان توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان سفارش محصول

فروشگاه ها